Privacy verklaring van de vzw Mabru

De vzw Mabru respecteert de privacywetgeving.
Wat dit concreet wilt zeggen, vindt u hieronder terug.

 

Hoe verzamelt de vzw Mabru persoonlijke gegevens?

De vzw Mabru verzamelt enkel persoonlijke gegevens die u zelf aan haar meedeelt, of die derden meedelen in het kader van een aangevraagde dienst.

 

Welke persoonlijke gegevens zijn verwerkt?

De vzw Mabru verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van een door u (of door derden) aangevraagde dienst.

 

Wanneer en waarom zijn persoonlijke gegevens verwerkt?

De vzw Mabru verwerkt deze gegevens enkel in bepaalde gevallen:

indien u hier expliciet de toestemming voor gaf;
of, indien de verwerking nodig is om een door u gevraagde dienst te leveren;
of, indien we wettelijk verplicht zijn om de gegevens te verwerken;
of, indien het van publiek of legitiem belang is.

 

Hoe worden persoonlijke gegevens behandeld?

– Gegevens van minderjarige personen en gevoelige persoonlijke gegevens (bv. een bankrekeningnummer) worden altijd confidentieel behandeld en nooit openbaar gemaakt.

– Uw gegevens worden enkel gebruikt in functie van de door u gevraagde dienst (voor zover er voldaan wordt aan de voorwaarden zoals beschreven in de paragraaf hierboven):
Schrijft u zich bijvoorbeeld in voor één of meerdere nieuwsbrieven, dan gebruiken wij uw gegevens enkel om u deze nieuwsbrieven te bezorgen. Elke nieuwsbrief geeft u ook de mogelijkheid om u uit te schrijven.

– We geven uw contactgegevens nooit aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Hoelang worden persoonlijke gegevens bewaard?

– Dient u via deze website een kandidaatsdossier in, schrijft u in voor een abonnement, dan houden we uw gegevens bij voor de periode die nodig is om de door u gevraagde dienst correct af te handelen.

– De vzw Mabru kan daarnaast beslissen om bepaalde cumulatieve gegevens op langere termijn te verzamelen om de eigen werking te evalueren en bij te sturen. Individuele identificatie van personen is hierbij niet aan de orde.
Bewaart de vzw Mabru mijn persoonlijke gegevens op een veilige manier?

Uw gegevens worden op een veilige manier behandeld. Daarom maken we gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en –maatregelen om uw gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen niet geautoriseerde toegang, gebruik, verlies of niet toegestane openbaarmaking. Deze technologieën en –maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

 

Wat kan ik zelf doen i.v.m. mijn persoonlijke gegevens?

– Wanneer u iets wilt wijzigen in uw contactgegevens dan kunt u via mabru@mabru.be contact nemen.

– U heeft het recht ‘vergeten’ te worden. Neem daarvoor contact met mabru@mabru.be

– U kan op elk moment de persoonlijke gegevens inzien die de vzw Mabru over u verwerkt en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens verbeteren of verwijderen.

Indien u over een profiel online beschikt, kunt u zelf uw persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen.

-Indien u van mening bent dat uw gegevens foutief behandeld worden, kan u klacht neerleggen bij de Privacycommissie.

 

Nog vragen of bedenkingen?

Stuur een mail naar mabru@mabru.be