02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Ontdek het jaarverslag 2023

Elk jaar biedt ons activiteitenverslag een terugblik op het afgelopen jaar.

 

2023 was wel een heel speciaal jaar voor Mabru, vanwege de vijftigste verjaardag van de vestiging van de Vroegmarkt aan de Werkhuizenkaai.
Vijftig jaar ontwikkeling, groei, modernisering en continuïteit van openbare dienstverlening om de consumenten in Brussel, België en zelfs over de grens dagelijks van de nodige bevoorrading te voorzien.

 

De viering van deze verjaardag, in aanwezigheid van Polen, het land dat gehuldigd werd, was een onvergetelijk moment met meer dan 5.000 gasten die deelnamen aan dit avondfeest ter ere van deze gebeurtenis.

 

Tegelijkertijd heeft de publicatie van een boek over de geschiedenis van de markt de belangrijkste fasen in de ontwikkeling van onze vereniging door de jaren heen belicht.
Naast verbeteren, moderniseren, bouwen en ontwikkelen, willen we ook het belang van onze dienstverlening communiceren, in een context waarin aanwezigheid en zichtbaarheid essentieel zijn.

 

In 2023 toonden veel journalisten en persoonlijkheden grote belangstelling voor onze activiteiten. Onze groeiende samenwerking met de wereld van de gastronomie – of het nu gaat om het huldigen van chefs door onze hallen naar hen te vernoemen, onze partnerschappen met de Mastercooks of onze steun aan vakscholen – versterkt onze positie als belangrijke speler en toonaangevend platform voor voedsellogistiek.
Al deze initiatieven en de dynamiek van onze handelaars zorgen voor een positief imago en helpen om onze commerciële aantrekkingskracht te vergroten. We willen al onze handelaars bedanken voor hun uitstekend werk en hun dagelijkse inzet.

 

We zijn er trots op dat we de groei van verschillende op onze markt gevestigde bedrijven ondersteunen, met name door het bouwen van nieuwe gebouwen en het uitbreiden van bestaande gebouwen om aan hun ontwikkelingsbehoeften te voldoen.

 

Het jaar 2023 zal geen uitzondering zijn op deze traditie. Het verheugt ons dat zowel de vereniging als de meeste privébedrijven in uitstekende financiële gezondheid verkeren.
We gaan enthousiast 2024 in, klaar om vele ambitieuze projecten tot een goed einde te brengen.
De komende vijftig jaar zien er alvast veelbelovend uit. We delen dit perspectief graag met onze handelaars en klanten. We willen benadrukken dat niets van dit alles mogelijk zou zijn zonder hun inzet en vertrouwen.

 

Mabru is nog steeds de grootste markt van België en dat zal nog vele jaren zo blijven.

 

We kijken er nu al naar uit om jullie volgend jaar over deze opeenvolging van nieuwe projecten te vertellen.

 

Hoogachtend,

 

Lees het jaarverslag 2023 van de vzw Mabru

 

Sevket TEMIZ
Voorzitter van de vzw Mabru

 

Laurent NYS
Directeur-generaal van de vzw Mabru