02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Jaarverslag 2017

Dit verslag beschrijft de activiteiten die werden uitgevoerd tijdens het boekjaar 2017.

Het is me een hele eer om jullie allen aan het einde van dit actieve werkjaar een stand van zaken mee te geven van onze realisaties en doelstellingen.
Zoals jullie allen weten werd dit jaar voornamelijk gefocust op de modernisering van de Vroegmarkt. De site werd opgefrist dankzij nieuwe gevels en tegelijkertijd kreeg de parking een nieuw jasje.
We hebben eveneens ons steentje bijgedragen tot een kleinere energie voetafdruk van de site door het plaatsen van zo’n 8.000 zonnepanelen op de daken van de markt.
Vroegmarkt 2.0 staat volop in de steigers! Deze progressieve transformatie van de markt wekt steeds meer belangstelling. We mochten Zijne Koninklijke Hoogheid verwelkomen, het eerste koninklijke bezoek sinds de oprichting van onze instelling. Daarenboven mogen we ook terecht trots zijn op de 6.000 bezoekers op de nachtelijke editie van de opendeur van Mabru.
Doorheen de veranderingen ontplooit de Vroegmarkt zich ten volle. De Vroegmarkt is veel meer dan een plek waar koopwaar wordt verhandeld. De transitie is hier even voelbaar zoals bij de andere economische spelers in onze maatschappij. De markt zal haar weg moeten vinden doorheen de gewijzigde consumptiepatronen en de nieuwe trends.
Ze zal ook als geprivilegieerde partner van de lokale handel haar taak moeten opnemen en nieuwe trends creëren. De markt zal zich moeten aanpassen aan de distributiekanalen, het vervoer naar de eindbestemming en de digitalisering van commerciële transacties.
We zetten alles in het werk om jullie een tool te bezorgen waarmee we zowel kwaliteit als rentabiliteit hoog in het vaandel blijven dragen.
Dankzij onze gezamenlijke inspanningen bezorgen we het economische model van de groothandel zijn welverdiende duurzaam karakter.

 

Lees het jaarverslag 2017 van de vzw Mabru.

 

Michel BARNSTIJN,
Voorzitter van de beheerorganen
Mabru V.Z.W.