02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Campagne « Ik hou van mijn markt 2018 »

Gedurende de ganse maand mei worden de markten in de kijker gezet dankzij de internationale campagne «Ik hou van mijn markt », die in 2014 is gestart door de Wereldunie van de groothandelsmarkten (World Union of Wholesale Markets).

 

Over de hele wereld streeft de internationale campagne “Ik hou van mijn markt” naar het promoten van de voedselmarkten, echte ontmoetingsplekken waar gezelligheid troef is.

Meer dan 40 Belgische markten zullen deelnemen aan de campagne, gecoördineerd op nationaal niveau door de Vroegmarkt van Brussel (Mabru) en de ETS Charve.

 

In Brussel, onder leiding van de schepen van Economische Zaken Marion Lemesre, wordt de campagne versterkt met de organisatie van talrijke activiteiten die gedurende een maand op de 15 markten van de Stad Brussel zullen plaatsvinden: ludieke workshops, tombola’s, kleine concerten, enz. De handelaars zullen ook proeverijen aanbieden en badges en herbruikbare zakken “Ik hou van mijn markt” uitdelen.

 

« De markten, symbolen van dynamiek en buurtvriendelijkheid zijn ook belangrijke verstrekkers van werkgelegenheid. In de Stad Brussel gaan elke week meer dan 750 handelaars naar een van onze markten » zegt Marion Lemesre. « Het is essentieel om deze plaatsen van leven, uitwisselingen en werk te ondersteunen. »

 

De directeur van de Vroegmarkt van Brussel, Laurent Nys is dezelfde mening toegedaan. Bijna 80% van de Brusselse verkopers halen hun producten op de groothandelsmarkt gelegen langs het kanaal in Brussel. « Op de Vroegmarkt kunnen de handelaars rechtstreeks bij de kwekers verse producten kopen die binnen een straal van 20 km worden geteeld of gekweekt. Het is deze kwaliteit van producten, die overeenkomt met de consumentenvraag, die vervolgens op de marktkramen wordt gevonden», zegt Laurent Nys.

 

De campagne « Ik hou van mijn markt » ging officieel van start op donderdag 3 mei 2018, met de Markt van de markten op de Grote Markt. Dit evenement, dat handelaars uit elke wijk van Brussel bijeenbrengt, heeft tot doel de Brusselse markten te promoten.

Voor deze derde editie ontving de campagne een eregast : Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Laurent, aanwezig bij de lancering van de campagne « Ik hou van mijn markt ». Het was een gelegenheid voor prins Laurent om te benadrukken hoe belangrijk het is om een evenement zoals de Markt van de markten te komen steunen. En dit om verschillende redenen verklaart prins Laurent: de lokale markten bieden werk, verstevigen de kwaliteit van de band tussen kweker en klant, vermijden verkeersopstoppingen in de straten en kunnen de vervuiling verminderen. Ook zijn de kwekers regionaal, een manier om de ecologische voetafdruk te verkleinen, zegt de prins.

 

Voor de realisatie van dit nationale en internationale feest kon de vzw Mabru een subsidie krijgen verleend door Mijnheer Denis Ducarme, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s, Landbouw en Maatschappelijke Integratie.

Dankzij deze financiële steun is een reeks communicatiemiddelen beschikbaar gesteld aan de deelnemende markten.

 

Voor meer informatie over de campagne « Ik hou van mijn markt » en de georganiseerde activiteiten in mei, raadpleeg de website van de campagne : www.lylm.be.