02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Jaarverslag 2016

Dit verslag beschrijft de activiteiten die werden uitgevoerd tijdens het boekjaar 2016.

Zoals ieder jaar heb ik het genoegen om de onderwerpen van ons activiteitenverslag in te leiden. Twee jaar zijn verstreken sinds ik mijn functie heb opgenomen en ik kan nu hierover mijn conclusies trekken.
U hebt wellicht gemerkt dat er een nieuwe wind waait op de Vroegmarkt.
Dankzij intensief lobbyen in nauwe samenwerking met onze directeur zijn we erin geslaagd een akkoord te bereiken om de Vroegmarkt te stabiliseren op de huidige site.
Het Gewest deelt onze visie en is van mening dat de onzekerheid een rem is geweest op de economische ontwikkeling van de Vroegmarkt en
dat er een sterk signaal moest worden gegeven aan de investeerders op de site.
Ik was zo blij met dat resultaat dat ik meteen de opgelopen achterstand van de voorbije jaren in de modernisering van onze installaties wou inhalen.
U hebt dat kunnen merken aan de nieuwe gevels. Ik wil de markt opnieuw positioneren als een essentieel onderdeel in de distributie van verse producten, zowel op regionaal als op nationaal niveau. De markt van morgen zal mooi en functioneel zijn, voldoen aan de normen en eisen van de 21e eeuw. Het zal niet langer alleen een bevoorradingsmarkt maar ook een echt logistiek voedingsplatform zijn.
Deze eerste frisse wind zal een beleid inzetten van grote werken die nooit eerder werden uitgevoerd: bouw van loskades, asfaltering van het terrein, nieuwe sanitaire voorzieningen, creatie van een receptieruimte, vervanging van de koepels, verandering van het identificatiesysteem bij de ingang.
Rome werd niet in een dag gebouwd. Deze werken zullen tijd vergen en aanzienlijke middelen vereisen. Ik ben me bewust van de inspanningen die de handelaars elke dag doen om de winstgevendheid van hun zaak te behouden. Het is onze plicht hen te helpen en hen al onze steun te geven. Ik zal me tot het einde van mijn mandaat erop toeleggen om als een echte ontwikkelingspartner te handelen.

 

Lees het jaarverslag 2016 van de vzw Mabru.

 

Michel BARNSTIJN,
Voorzitter van de beheerorganen
Mabru V.Z.W.

Leave a Reply