02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Ontdek het jaarverslag 2022

Wij hebben opnieuw de gelegenheid om een samenvatting van het jaar te geven met ons activiteitenverslag.

 

Dit jaar was heel bijzonder. Enerzijds was er sprake van economisch herstel na de pandemie en hebben veel actoren hun financiële draagkracht van voor de crisis teruggevonden. Anderzijds heeft de oorlog in Oekraïne in combinatie met de stijgende energieprijzen de producthandelsmarkt verstoord. De inflatie heeft de marges aanzienlijk verkleind en tegelijkertijd de koopkracht van de consumenten aangetast.

 

Verse producten op groothandelsmarkten spelen een cruciale rol in de bevoorrading van steden en onze locatie is de ideale plaats om handel in die producten te bevorderen. Producenten vinden bij ons de beste manier om de vruchten van hun productie te verdelen. Door zich tot groothandelaars te wenden, beperken ze het aantal personen waarmee ze te maken krijgen. Ze spelen zo een sleutelrol bij het stabiliseren van de prijzen van het aanbod.

 

Mabru is ook een belangrijke speler in de lokale economie in termen van directe en indirecte banen. Om die rol van openbaar nut te kunnen blijven spelen, hebben we het dynamisme van onze handelaars nodig.

 

Het jaar 2023 zal meer in het teken staan van de transformatie van dit instrument, om het gastvrijer en efficiënter te maken. Met de herinrichting van de galerijen in hal E krijgen we een moderne ruimte die van buitenaf zichtbaar is, een bron van dynamisme is en een positieve communicatie oproept die de kwaliteit van onze handelaars weerspiegelt. Ons volgende opendeurnacht wordt ook een mooi moment van uitwisselingen, ontmoetingen maar ook promotie.

 

Wij zijn er om de ondernemingen te ondersteunen en hen in staat te stellen zich te ontwikkelen in een concurrerende omgeving met de beste kwaliteit. Moge 2023 ons laten floreren zonder onverwachte gebeurtenissen.

 

Wij kijken ernaar uit om een nieuw jaar met u te delen en staan zoals steeds tot uw beschikking.

 

Hoogachtend,

 

Lees het jaarverslag 2022 van de vzw Mabru

 

Sevket TEMIZ
Voorzitter van de vzw Mabru

 

Laurent NYS
Directeur-generaal van de vzw Mabru