02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Ontdek het jaarverslag 2021

We krijgen elk jaar de gelegenheid om u alle informatie over het afgelopen jaar door te sturen.

 

We naderen eindelijk het einde van een onrustige periode als gevolg van de pandemie, die hopelijk achter ons zal
blijven. De restrictieve maatregelen verdwijnen geleidelijk, waardoor de handel kan worden hervat.
We waren blij te zien dat de meesten onder u het hoofd boven water hebben kunnen houden. Sommigen onder u zijn
zelfs vooruitgegaan en hun bedrijf behoort nu tot de grote kmo’s.

 

Nogmaals, wij zijn trots op onze handelaars. De Brusselse Vroegmarkt heeft zijn nut en zijn essentiële functie in tijden
van crisis bewezen. Het waarborgen van de continuïteit van de openbare dienstverlening met behoud van de kwaliteit
van de aangeboden producten is en blijft een absolute prioriteit. Het heeft de Belgen nooit aan iets ontbroken, ondanks
de gezondheidsomstandigheden.

 

Die vaststelling kan niet worden gedaan zonder te wijzen op het immense professionalisme van ieder van u. Of het nu
gaat om de detailhandelaars of groothandelaars, zonder de producenten te vergeten zonder wie niets mogelijk zou zijn.
Het belangrijke logistieke platform voor de agrovoedingssector dat Mabru is, zal de komende jaren nog veel meer
veranderingen ondergaan. We moeten op het scherp van de snede staan voor alle werknemers die op onze site werken.
Het is van essentieel belang dat wij aantrekkelijk en modern blijven om u te helpen veelbelovende markten te veroveren
en een leider te blijven. Dit is een teamprestatie en wij staan meer dan ooit aan uw zijde.
In een tijd waarin de overheid het lokale voedselaanbod steeds meer ondersteunt, is voor de Brusselse Vroegmarkt een
steeds belangrijkere rol weggelegd. Al bijna 50 jaar bevindt onze markt zich op enkele kilometers van het centrum van
Brussel, een strategische locatie die de levering van de laatste kilometer, een grote uitdaging in het Brussels Gewest,
mogelijk maakt.
De toekomst zal voor ons allemaal zonnig zijn en onze opdracht van openbare dienstverlening zal steeds meer worden
erkend door allen die bij onze activiteiten betrokken zijn.

 

Hoogachtend,

 

Lees het jaarverslag 2021 van de vzw Mabru.

 

Sevket TEMIZ
Voorzitter van de vzw Mabru

 

Laurent NYS
Directeur-generaal van de vzw Mabru