02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Ontdek het jaarverslag 2020

We krijgen elk jaar de gelegenheid om u alle informatie over het afgelopen jaar door te sturen.

Het jaar 2020 zal voor altijd in onze herinneringen blijven. Deze pandemie heeft ons verrast en gedwongen ons
opnieuw uit te vinden. We kunnen trots zijn op de goede prestaties van de voedingssector. De groothandelaars en
kwekers, die onze markt vormen, werden op verschillende manieren door de covid19-crisis getroffen.
Sommige handelaars ondervonden moeilijkheden, anderen slaagden erin een omzet te bereiken die hun
verwachtingen overtrof. Maar iedereen gaf het beste van zichzelf. Deze crisis heeft opnieuw het belang van de
groothandelsketen in de voedselvoorziening aangetoond.
Alle werknemers bleven trouw op post, terwijl de meeste burgers gedwongen thuis zijn gebleven.
Deze uitzonderlijke beschikbaarheid maakte het mogelijk om ondanks de sanitaire omstandigheden alle
woningen in België te blijven bevoorraden.

 

De Vroegmarkt van Brussel zal het eerste voedselplatform in België blijven, maar moderniseert zich en zet zijn
expansie voort. We willen van deze gelegenheid gebruik maken om alle mensen te bedanken die op de site van
de Vroegmarkt van Brussel werken. Hetzij de bewakingsagenten, de schoonmakers, de arbeiders van Mabru en of
de werknemers van onze concessiehouders.
Maar deze markt kan niet bestaan zonder haar diversiteit aan klanten. Restaurateurs, cateraars, marktkramers,
kruideniers, bloemisten… allemaal trouw op de afspraak.
In de hoop dat 2021 ons eindelijk in staat zal stellen terug te keren naar een normaal leven, vrij van
gezondheidsrisico’s, wensen wij u het beste voor de hervatting van uw diverse activiteiten.

 

Hoogachtend,

 

Lees het jaarverslag 2020 van de vzw Mabru.

 

Sevket TEMIZ
Voorzitter van de vzw Mabru

 

Laurent NYS
Directeur-generaal van de vzw Mabru