02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Ontdek het jaarverslag 2018

Dit verslag beschrijft de activiteiten die werden uitgevoerd tijdens het boekjaar 2018.

Zoals ieder jaar vindt u in dit rapport alle informatie over de actualiteiten van onze markt.

2018 was een goed gevuld jaar. Ten eerste vierden we de 45ste verjaardag van de Vroegmarkt op de huidige site, aan de Werkhuizenkaai. Deze verjaardag heeft een nog belangrijkere betekenis. In 2017 heeft zowel onze buur, het Europees Centrum voor Fruit en Groenten, als wijzelf zekerheid gekregen over het voortbestaan van onze activiteiten op de huidige site. Dat heeft geresulteerd in een aantal aanzienlijke investeringen in onze faciliteiten.
De uitbreidingen en moderniseringsplannen van de concessiehouders zijn talrijk. Ik kan het dynamisme van de ondernemingen die actief zijn op onze site alleen maar toejuichen en heb het volste vertrouwen in het ontwikkelingspotentieel van Mabru als eerste Belgische logistieke zone voor de voedingsdistributie.
De Vroegmarkt heeft zijn stabilisatie ook benut om een grootschalig partnerschap aan te gaan met een operator in fotovoltaïsche energie. De markt was er vroeg bij om zijn ecologische voetafdruk te verkleinen. Net als de digitalisering vormt groene energie de hoeksteen van de transformatie van onze beroepen en de toegang tot winstgevendheid en succes voor infrastructuren als de onze. Ik ben heel trots te kunnen aankondigen dat we de grootste fotovoltaïsche installatie van Brussel hebben. Daardoor worden wij een voorbeeld voor tal van buitenlandse actoren. Mabru verwerft een nieuwe bekendheid en we kunnen ons daar alleen maar over verheugen.

De openstelling van de Vroegmarkt van Brussel voor het internationale, geïnitieerd door onze directeur die verkozen is tot lid van de Board van de World Union of Wholesale Markets, maakt het ook mogelijk om Brussel te herpositioneren op een invloedrijke plaats op de wereldmarkten. Bij die gelegenheid werd op het hoogste niveau een bijeenkomst opgestart tussen de groothandelsmarkten en de Europese Commissie om ons model te versterken en de beleidsmakers bewust te maken van de problematiek van kwaliteitsvoeding.
Maar dit alles zou niet mogelijk zijn zonder het dynamisme en de professionaliteit van onze handelaars die ik nogmaals wil bedanken voor hun werk en voor de kwaliteit van de producten die zij valoriseren.

 

Lees het jaarverslag 2018 van de vzw Mabru.

 

Michel BARNSTIJN,
Voorzitter van de beheerorganen
Mabru V.Z.W.