02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Laurent Nys verkozen als lid van het bestuur van de WUWM

Op vrijdag 20 mei 2016 werd Laurent  Nys, directeur van de vzw Mabru, tijdens de conferentie (18 mei-20 mei) in Lublin (Polen) verkozen tot bestuurslid van de World Union of Wholesale Markets (WUWM).

De conferentie met als thema ” Fresh Markets: Permanent Evolution in Times of Change ” bracht een honderdtal professionele markten uit 50 verschillende landen samen. De leden van de World Union of Wholesale Markets en andere deelnemers bespraken de huidige situatie, de uitdagingen en prestaties in de sector van de groothandelsmarkten.

Deze verkiezing laat België toe een vertegenwoordiger te hebben in het orgaan van beslissing. Deze raad stelt de richtlijnen op van de organisatie en vergadert met een voorzitter en ondervoorzitter.

Ter herinnering, de World Union of Wholesale Markets (WUWM) is een non-profit organisatie met als doel om wereldwijd informatie te promoten over groothandelsmarkten en retailmarkten om zo hun structuur, organisatie en beheer te verbeteren.

In deze context organiseert de WUWM conferenties en gespecialiseerde vergaderingen. De WUWM verzamelt en analyseert informatie over de markten wereldwijd, publiceert rapporten en relevante studies en organiseert uitwisselingen van ervaringen, kennis en expertise, noodzakelijk voor de ontwikkeling van alle leden. De organisatie laat ook het doeltreffend lobbyen toe om diegenen die beslissen bewust te maken van het belang van de groothandelsmarkten voor de nationale economie en draagt bij om de kwaliteitsketens te ondersteunen.