02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Jaarverslag 2015

Dit verslag beschrijft de activiteiten die werden uitgevoerd tijdens het boekjaar 2015.

Het is ondertussen tijd geworden om de balans op te maken van dit eerste jaar voorzitterschap. Het was een bewogen en afwisselend jaar. 2015 werd gekenmerkt door de komst van talrijke media op de site, onder meer dankzij het succes van de 2de editie van de Opendeurdagen van de Vroegmarkt en dankzij de verschillende personaliteiten die ons een bezoek brachten.
De Vroegmarkt is strategisch gelegen en maakt van die ligging ook gebruik in haar streven naar een duurzame ontwikkeling.
In deze context zet de vzw Mabru zich in tegen voedselverspilling met het nieuwe project DREAM (distributie en recuperatie van voedseloverschotten bij Mabru) dat in september 2015 werd opgestart met de actieve medewerking van het OCMW van Brussel en de handelaars van Mabru.
Dankzij dit initiatief kunnen verschillende verenigingen die actief zijn op het gebied van voedselhulp voorzien worden van onverkochte vruchten en groenten van onze markt die nog geschikt zijn voor consumptie. Verder bevorderen we zo ook de tewerkstelling van mensen voor wie de stap naar de arbeidsmarkt niet zo gemakkelijk is.

Momenteel leveren we strijd om de buurtwinkels in de stadscentra te behouden en dankzij onze aanwezigheid op vergaderingen van de Wereldunie voor Groothandelsmarkten (WUWM) konden we het denkproces over de toekomst van de Vroegmarkt in Brussel stimuleren. Het ging daarbij met name over de toekomstige ontwikkeling en het belang van de «laatste kilometer» en de nabijheid van de voedselketen in het stadscentrum.
De Vroegmarkt is een belangrijk hulpmiddel binnen de stadslogistiek voor de buurtwinkels (markten, kruidenierszaken, restaurants, slagers, bloemisten, kaashandelaars, …).
De groepering van groothandelaars op één site, zoals de onze, is om verschillende redenen essentieel, onder meer op social en economisch vlak en voor het milieu. Samen met de handelaars van de markt moeten we dus nadenken over de uitbreiding van het producten- en dienstenaanbod voor de buurthandelaars en onder meer over de levering van de laatste kilometer.

We willen onze positie verstevigen en zeker de grootste markt van België blijven.
We zijn gelukkig de gebeurtenissen en projecten voor het jaar 2015 met u te kunnen delen en nodigen u dan ook uit er meer over te vernemen in dit rapport.

Lees het jaarverslag 2015 van de vzw Mabru.

Michel BARNSTIJN,
Voorzitter van de beheerorganen
Mabru V.Z.W.