02 215 51 69mabru@mabru.be
Slide background

Nieuws
van Mabru

Jaarverslag 2014

Dit verslag beschrijft de activiteiten die werden uitgevoerd tijdens het boekjaar 2014.

Met veel enthousiasme neem ik deze nieuwe functie van voorzitter vanaf 13 februari 2015 op mij. Ik bekleedde die al eerder, van 2001 tot 2007 om precies te zijn.

Ik heb ook het genoegen te zien dat de markt in goede handen is, namelijk die van Laurent Nys, de nieuwe directeur van de vzw Mabru als opvolger van Marcel Verbelen na diens
pensionering op 31 december 2014, en van het hele team.

Ik ben al meer dan 14 jaar lid van de Beheerraad van Mabru en ik wil graag getuigen over de professionele houding die de 113 handelaars die op het terrein aanwezig zijn aannemen. Ik wil hen daar van harte voor bedanken. Mabru is meer dan ooit een belangrijk economisch hulpmiddel voor het Gewest en het land. De handelaars op de markt staan daarbij op de eerste lijn.

We zullen de reeds ingezette inspanningen verderzetten en we willen nog beter ten dienste staan van de handel om nog van dichterbij de noden van onze gebruikers op te volgen.
Mabru heeft dan ook zijn internetcommunicatie gemoderniseerd.
Vanaf nu is er een nieuwe website waar onze handelaars nog duidelijker in de verf worden gezet.

In 2014 kon Mabru zijn inspanningen voortzetten op het gebied van de strijd tegen de verspilling van voedsel met de ondertekening van een overeenkomst met het OCMW van Brussel teneinde de sector van de voedingshulp te herstructureren met het oog op de duurzaamheid. Daarvoor wordt een duurzame voedingsketen ontwikkeld via een inrichting waar alle onverkochte voorraden fruit en groenten van de Vroegmarkt in Brussel gesorteerd, verpakt en herverdeeld worden. De ingebruikname wordt voorzien in september 2015.

Dit jaar werd ook afgesloten door de aansluiting van de Vroegmarkt van Brussel bij de Federatie van groothandelsmarkten van Frankrijk (FMGF) om het model
van de grootmarkt bekend te maken en te verspreiden in het Franse en grensoverschrijdende voedingslandschap.
Via deze aansluiting en door onder meer deel te nemen aan de werkzaamheden van de World Union of Wholesale Markets (WUWM) bekrachtigen wij ons beleid dat bedoeld is om de positie van Mabru op internationaal gebied te verstevigen en ook om de belangrijke rol te behouden in de toelevering van levensmiddelen in ons Gewest en omstreken.

Ik wens u alvast veel leesgenot met ons jaarrapport.

Lees het jaarverslag 2014 van de vzw Mabru.

Michel BARNSTIJN,
Voorzitter van de beheerorganen
Mabru V.Z.W.

Leave a Reply