02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Inhuldiging van de grootste installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen van Brussel

Op woensdag 24 januari werden bijna 8000 fotovoltaïsche panelen ingehuldigd in aanwezigheid van Philippe Close, Burgemeester van Brussel, Marion Lemesre, Brussels Schepen van Economische Zaken, Michel Barntsijn, Voorzitter van Mabru, Laurent Nys, Directeur van Mabru en Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux.

De Vroegmarkt van Brussel – Mabru – heeft zijn daken ter beschikking gesteld van ENGIE om er de grootste installatie fotovoltaïsche zonnepanelen van de Stad Brussel en een van de grootste in omvang van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te plaatsen. Met een oppervlakte van meer dan 13 000 m² en een vermogen van zowat 2,2 MW zullen deze panelen jaarlijks meer dan 2 000 000 kWh opwekken, dat is tussen 25 en 30% van het verbruik van de site. Deze productie stemt overeen met het jaarverbruik van zowat 600 gezinnen en voorkomt de uitstoot van 830 ton CO2 per jaar.

Door de enorme dakoppervlakte waarover de Vroegmarkt in Brussel beschikt te exploiteren, kan deze installatie Mabru voorzien van lokale en groene energie.

Na een geslaagde intrede op de markt van de particulieren in augustus 2016, heeft ENGIE eind 2016 een aanbod met zonnepanelen gelanceerd voor Belgische ondernemingen. Daartoe heeft het een nieuw filiaal, ENGIE SUN4BUSINESS, opgericht. Dat heeft eind 2017 al 10 MW aan fotovoltaïsche zonnepanelen getekend of geïnstalleerd. En de ambitie is om 60 MW te installeren tegen 2020.

ENGIE SUN4BUSINESS is een partnership tussen ENGIE Electrabel en Orka, een Belgische onderneming die al tientallen projecten rond zonne-energie heeft geïmplementeerd in Vlaamse en Brusselse ondernemingen. ENGIE SUN4BUSINESS heeft de investering van Mabru gefinancierd via het systeem van de derde-investeerdersoplossing. Zo kan Mabru gratis beschikken over de elektriciteit geproduceerd door de zonnepanelen. Na 10 jaar zal Mabru dan eigenaar worden van de installaties. ENGIE Fabricom heeft de zonnepanelen geïnstalleerd en verzorgt er het onderhoud van.

 

Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux: “De installatie die wij vandaag op de Vroegmarkt van Brussel inhuldigen, is een concrete vertaling van de strategie van ENGIE om de uitdagingen aan te gaan van wat de energierevolutie genoemd wordt. We kunnen die strategie samenvatten in 4 D’s: Decarbonisering door steeds groenere elektriciteit te produceren, Decentralisering door de energie steeds dichter bij onze klanten te produceren, Daling van het verbruik door energie-efficiëntie en Digitalisering voor steeds intelligenter en geconnecteerder energieverbruik. Hiervoor kunnen we rekenen op de complementaire talenten van de 17 000 experten van ENGIE in België. Zij zijn actief in de productie en verkoop van energie en ook in diensten voor energie-efficiëntie. Wij zijn dan ook uitstekend geplaatst om onze klanten oplossingen op maat aan te bieden, zoals wij vandaag doen voor de Vroegmarkt.”

 

Michel Barnstijn, voorzitter van de vzw Mabru : “Omdat wij onze ecologische voetafdruk wilden verkleinen, hebben we beslist een beroep te doen op Engie Sun4Business. Met zijn professionele kwaliteiten kwam die partner tegemoet aan onze verwachtingen. Zonne-energie is een onuitputtelijke energiebron die we vandaag nog veel te weinig benutten. We moeten de daken van onze gebouwen veel meer gebruiken, dat is bovendien rendabel. Met de 7 988 zonnepanelen die Engie Sun4Business bij Mabru installeerde, kunnen we 25 tot 30% van het energieverbruik van de site dekken. Zo werkt de Vroegmarkt van Brussel mee aan de verwezenlijking van een nieuwe energievisie die rekening houdt met de toekomstige generaties.”