02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

De voormalige directeur van Mabru, Marcel Verbelen heeft ons verlaten

Marcel Verbelen, 25 jaar directeur van de vzw Mabru, een bekend figuur in de markt, stierf onverwachts op 18 januari ll.

Hij had de leiding over de Vroegmarkt van Brussel van 1989 tot 2014. Zijn bijdrage tot de ontwikkeling van dit Brussels instituut, namelijk zijn bepalende rol in de oprichting van de vzw, wordt ruim erkend door de actoren van de markt maar eveneens door de vertegenwoordigers van de Stad Brussel.

Het is in 1989 dat Marcel Verbelen, attaché bij het kabinet van de heer Fernand Lefère, toenmalig schepen van financiën, zich als technisch directeur bij het administratief team heeft gevoegd, belast met het beheer van de Vroegmarkt. Tot dan beheerd door de financiële dienst van de Stad Brussel, organiseert de Vroegmarkt zich sinds 1992 onder de verantwoordelijkheid van de vzw Mabru, waarvan de organen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelaars en van de Stad Brussel.
Marcel Verbelen bevindt zich op die manier aan het hoofd van de vzw Mabru met als opdracht toe te zien op de goede werking ervan en deze zeer belangrijke socio-economische tool te dynamiseren.

In september 2014 werd Marcel Verbelen als erelid verkozen van de World Union of Wholesale Markets (WUWM), waar hij reeds deel van uitmaakte als lid sinds 1991 en als lid van het Directiecomité sinds 2006.

Marcel Verbelen kwam, sinds zijn vertrek met pensioen, nog regelmatig naar de markt. Enkele dagen voor hij ons verliet vertrouwde hij ons toe de markt te missen….

Zeer geraakt door zijn overlijden betuigen de directie en het personeel van de vzw Mabru aan Nicole, zijn vrouw, aan Magali en Nicolas, zijn kinderen, hun oprechte medeleven.