02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Jaarverslag 2013

Dit verslag beschrijft de activiteiten die werden uitgevoerd tijdens het boekjaar 2013. Een nieuw goed gevuld bestaansjaar voor onze vzw, dat begon met de vernieuwing van de beheerorganen.

In 2013 heeft Mabru ook haar weg naar verbetering en ontwikkeling kunnen voortzetten met de inhuldiging van loods C, een esthetische creatie op het hoogtepunt van de technologie, waarvan de aanzet werd gegeven door mijn voorgangers.

De Vroegmarkt heeft zo snel kunnen ingaan op een behoefte van de sector en kan trots zijn op de maximale bezettingsgraad van deze nieuwe ruimte. Een voorbeeld van
visionaire besluitvorming dat gevolgd kan worden om het voortbestaan te verzekeren van dit prachtige commerciële instrument dat banen en welvaart schept.

Wij kunnen ook trots zijn op de uitbreiding en de ontwikkeling van een aantal concessiehouders van de markt, een bewijs van de uitstekende strategische en geografische positionering van onze infrastructuur.

2014 zal de gelegenheid zijn om onze doelstellingen te vervolgen in het licht van onze oorspronkelijke opdracht: het ter beschikking stellen van een performante site voor handelaars, steeds van uitstekende kwaliteit, op zoek naar de beste producten, om ze zo dicht mogelijk bij de eindconsument te brengen.

Meer dan ooit hebben de handelaars van de markt een rol te spelen. De logistieke verplichtingen zijn aanzienlijk geworden. Mabru zal de aanvoer van verse producten blijven vergemakkelijken in het Gewest maar ook in de rest van het land door de steden te ontlasten van de files die inherent zijn aan het vervoer van goederen.

Tenslotte wil ik ook mijn hartelijke dank betuigen aan het personeel. De kwaliteit van de markt is ook het resultaat van de dagelijkse inspanning van alle werknemers van de vzw.

Ik kijk er naar uit u volgend jaar terug te zien om onze nieuwe acties te bespreken.

Met vriendelijke groeten,

Lees het jaarverslag 2013 van de vzw Mabru.

Laurent NYS,
Voorzitter van de beheerorganen
Mabru V.Z.W.