02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

De directeur van de vzw Mabru Marcel Verbelen gaat op pensioen

Er wordt een belangrijke bladzijde omgeslagen voor de vzw Mabru en de Vroegmarkt van Brussel met het vertrek op pensioen van de directeur Marcel Verbelen.

De markt verlaten na 25 jaar carrière in dit “kleine dorp” dat de Vroegmarkt is, is niet gemakkelijk. Zijn bijdrage tot de ontwikkeling van dit Brussels instituut, namelijk zijn bepalende rol in de oprichting van de vzw, wordt ruim erkend door de actoren van de markt maar eveneens door de vertegenwoordigers van de Stad Brussel.

Het is in 1989 dat Marcel Verbelen, attaché bij het kabinet van de heer Fernand Lefère, toenmalig schepen van financiën, zich als technisch directeur bij het administratief team heeft gevoegd, belast met het beheer van de Vroegmarkt. Tot dan beheerd door de financiële dienst van de Stad Brussel, organiseert de Vroegmarkt zich sinds 1992 onder de verantwoordelijkheid van de vzw Mabru, waarvan de organen zijn samengesteld uit vertegenwoordigers van de handelaars en van de Stad Brussel.
Marcel Verbelen bevindt zich op die manier aan het hoofd van de vzw Mabru met als opdracht toe te zien op de goede werking ervan en deze zeer belangrijke socio-economische tool te dynamiseren. De Stad Brussel blijft de eigenaar van de 14 hectaren terrein en de daarop gevestigde gebouwen van de markt.

Marcel Verbelen verlaat de marktwereld niet volledig, want afgelopen september is hij als erelid verkozen van de World Union of Wholesale Markets (WUWM), waar hij reeds deel van uitmaakte als lid sinds 1991 en als lid van het Directiecomité sinds 2006.

De selectieprocedure van zijn opvolger is lopende, met de betrokkenheid van de voorzitter Laurent Nys en de leden van het Permanent Bureau van de vzw Mabru. De voorzitter hoopt de aanstelling van de volgende directeur te kunnen aankondigen in de lente van 2015.