02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Bezoek van de Koning Philippe aan de Vroegmarkt

Vandaag 14 september 2017 kwam Zijne Majesteit de Koning Philippe bij het ochtendgloren naar de Vroegmarkt van Brussel (Mabru), op een steenworp gelegen van het koninklijk paleis van Laken. Hij werd er onthaald door de burgemeester van de Stad Brussel, Philippe Close, de schepen van economische zaken, Marion Lemesre, de voorzitter van de vzw Mabru, Michel Barnstijn en de directeur Laurent Nys.
Het bezoek gebeurde in aanwezigheid van de Brusselse chef Lionel Rigolet, beheerder van de vzw Mabru en vertegenwoordiger van de handelaars op de site.
Het bezoek dat ongeveer anderhalf uur duurde liet de Koning toe om een tiental handelaars, gespecialiseerd in fruit, groenten, wild en gevogelte, producten van de zee en melkproducten, te ontmoeten evenals de actoren van het project DREAM (Distributie en Recuperatie van Etenswaren van Mabru). Dit project met het OCMW als overkoepelend orgaan laat toe om op de Vroegmarkt dagelijks meer dan een ton onverkochte goederen die nog eetbaar zijn op te halen die vervolgens herverdeeld worden over een tiental verenigingen.
Voor Zijne Majesteit de Koning was dit eveneens de gelegenheid om één van de hofleveranciers van wild en gevogelte te bezoeken, nl. het familiebedrijf W&H, sedert 1987 geïnstalleerd op de markt.De Koning sloot zijn bezoek af met een Brussels ontbijt samen met enkele jonge ondernemers van de Vroegmarkt.
De directeur Laurent Nys verheugt zich er over dat de Koning positief heeft geantwoord op de vraag om de markt te bezoeken. “Het is voor ons zeer belangrijk om dit platform te laten kennen dat noodzakelijk is voor het Brussels Gewest inzake tewerkstelling (400 tot 500 personen direct op de site) en inzake voedselvoorziening zowel voor het Gewest als voor het hele land. Eens zo belangrijk nu sedert het Gewest bevestigde om de activiteiten van de markt tot 2042 op de huidige site te behouden.”