02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Ontdek het jaarverslag 2019

We krijgen elk jaar de gelegenheid om u alle informatie over het afgelopen jaar door te sturen.

 

De mijlpalen begeleiden de financiële gegevens van onze vereniging. Deze twee elementen bewijzen
opnieuw de dynamiek en de goede gezondheid van de structuur. De groei van onze omzet en winst
in verband met de reeks transformaties die op de site worden uitgevoerd, toont eens te meer aan hoe
belangrijk het vermogen van de Vroegmarkt is om zich aan te passen aan de beperkingen van de
handel van morgen.

 

Om onze positie als onbetwiste leider in de logistiek van de verse distributie te behouden, moeten we
onszelf voortdurend opnieuw uitvinden, aanpassen en moderniseren. De wereld verandert en wij ook.
We willen onze ecologische voetafdruk beperken door de grootste fotovoltaïsche installatie in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest te worden. Meer dan 25.000 zonnepanelen stellen ons nu in staat onze
activiteiten uit te voeren terwijl we milieubewust zijn. Laadstations zullen geleidelijk in de parkeerplaatsen
worden geïnstalleerd, zodat gebruikers van elektrische voertuigen hun accu’s kunnen opladen.
We hebben veel accommodaties gemaakt voor het comfort van handelaren, maar ook voor onze
bezoekers, die steeds talrijker zijn. De parkeerplaatsen worden volledig verlicht door LED’s, terwijl onze
diensten met 160 gezichtspunten onze faciliteiten kunnen beveiligen en clandestiene stortingen kunnen
bestrijden dankzij de installatie van een krachtig netwerk van bewakingscamera’s.
De modernisering van de infrastructuur zal worden voortgezet. Er zal binnenkort een nieuw gebouw
plaatsvinden bij de ingang van de site, waardoor nieuwe banen kunnen worden gecreëerd. Velen van
u willen zich op onze site vestigen en of bedrijf uitbreiden. Meer dan ooit zullen we deze ontwikkelingen
ondersteunen.

 

De toekomst van onze actie kan als volgt worden samengevat: voortdurend onze beroepen benadrukken,
de ontwikkeling van handelaren ondersteunen door altijd te zorgen voor diversiteit van het aanbod, de
breedte te waarborgen van het voorgestelde aanbod van innovaties op het gebied van de landbouw
en voeding en de digitale transformatie steunen, maar vooral het voortzetten van het investeringsbeleid
dat in 2015 is geïnitieerd.
Zo zullen we erin slagen de grootste markt in België te blijven.

 

Lees het jaarverslag 2019 van de vzw Mabru.

 

Sevket TEMIZ
Voorzitter van de vzw Mabru

 

Laurent NYS
Directeur-generaal van de vzw Mabru