02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Geen verhuis naar Schaarbeek Vorming vóór 2042

De Vroegmarkt en het Europees Centrum van fruit en groenten verzekerd tot 2042.

Sinds meerdere jaren zijn de meesten van jullie bezorgd over een eventuele verhuizing van onze activiteiten van de huidige site naar Schaarbeek-Vorming, waarvan sprake binnen het meerderheidsakkoord van de hoofdstedelijke regering.

We kunnen definitief een einde stellen aan deze geruchten door u te bevestigen dat we minstens tot 2042 op de huidige site zullen blijven.

Verduidelijkingen: op initiatief van voorzitter Michel Barnstijn en van directeur Laurent Nys, werd er contact opgenomen met de Burgemeester van de Stad Brussel, Yvan Mayeur, om hem te sensibiliseren omtrent de negatieve gevolgen van de onzekerheden die op dit project wogen.

Deze negatieve gevolgen hadden zowel betrekking op de investeringen van de handelaars als op de algemene ontwikkeling van de markt, maar ook op het nationale en internationale imago van Mabru.

Het werd hoog tijd om de situatie te verduidelijken en de vzw Mabru heeft hierin de volledige steun van de Stad Brussel gekregen.

Zodanig dat er een vergadering heeft plaatsgehad met de Minister-President van de Overheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort, in aanwezigheid van de Burgemeester van de Stad Brussel, Yvan Mayeur, de directie van de Vroegmarkt en de directie van het Europees centrum voor fruit en groenten (naburige markt).

Tijdens deze vergadering werd er bevestigd dat het project Schaarbeek-Vorming nog in de kinderschoenen staat en dat het bijgevolg niet mogelijk is om een verhuizing en de bouw van een nieuwe markt voor 2042 te voorzien.

Men moet noteren dat de financiering van een nieuwe markt ook niet voorzien was door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Tijdens deze vergadering heeft de Stad Brussel haar wens geuit om de huurovereenkomst met onze buur, het Europees centrum voor fruit en groenten, te vernieuwen en zo de logistieke pool van versproducten op de huidige site te behouden.

Een mooie overwinning voor het geheel van de concessiehouders die op deze manier hun activiteit zullen kunnen voortzetten en bijna 1.000 Brusselse jobs behouden op de twee sites, momenteel samen goed voor een dertigtal hectaren langs het kanaal.

De vzw Mabru zal ook een uitgebreider investeringsplan kunnen voorzien om haar infrastructuur te vernieuwen maar ook om toekomstige ontwikkelingen te bedenken met het Europees centrum voor fruit en groenten.