02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

De onverkochte voedingswaren van Mabru voor verenigingen

Op dinsdag 16 februari 2016 vond de voorstelling van het DREAM project voor de media plaats in één van de hallen van de Vroegmarkt.

DREAM (Distributie en Recuperatie van EtensWaren van Mabru) is het resultaat van de samenwerking tussen het OCMW van de Stad en de Vroegmarkt van Brussel (vzw Mabru).

Deze dienst heeft als doel het recupereren van vers, onverkocht fruit en groenten bij de handelaars van de Vroegmarkt en het herverdelen ervan onder de Brusselse verenigingen die actief zijn op het vlak van de voedselhulp.

Van start gegaan rond midden september 2015, versterkt dit project aanzienlijk de sector van de voedselhulp in het Brussels gewest. Op het ogenblik biedt het al de kans om dagelijks meer dan een ton onverkocht fruit en groenten te recupereren en te herverdelen onder de 25 Brusselse verenigingen uit de sector van de voedselhulp.

Pascale PERAITA, Voorzitster van het OCMW en Michel BARNSTIJN, Voorzitter van de vzw Mabru, sommen de uitdagingen op : « Vanuit milieuoogpunt vertegenwoordigt dit dagelijks meer dan een ton voedingswaren waarvan de verspilling voorkomen wordt en evenveel afval minder om te behandelen. Op sociaaleconomisch vlak schept het project werkgelegenheid en biedt het de kans op beroepsinschakeling van mensen die van het OCMW afhangen. Tenslotte is de herverdeling van vers fruit en groenten een aanzienlijke maatschappelijke uitdaging en een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid voor een heleboel Brusselse kansarme gezinnen. »

Iedere ochtend om 6u recupereert DREAM het onverkochte fruit en groenten bij de handelaars partners op de Vroegmarkt. Ze worden vervolgens gesorteerd, opgeslagen en aangeboden via een

informaticaplatform, de “Schenkingsbeurs”. De ontvangende verenigingen geven hun bestellingen door. De pakketten worden aansluitend geleverd door de leveringsdienst van DREAM.

Op het ogenblik zijn er een twintigtal schenkende handelaars partners van het DREAM project, evenals 25 ontvangende verenigingen. DREAM hoopt snel het aantal handelaars partners te kunnen vermeerderen, het tonnage aan voedingswaren die iedere dag gerecupereerd worden en ook het aantal begunstigde verenigingen. De uitdaging is aanzienlijk. De Federatie van Sociale Ondernemingen schat het aantal personen dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een beroep doet om aan hun behoeften tegemoet te komen, op 55.000.

Michel BARNSTIJN, Voorzitter van de vzw Mabru, commentarieert : « Het geneesherenkorps raadt vijf stuks fruit en groenten per dag aan. D.R.E.AM. komt daaraan tegemoet : handelaars die blij zijn dat ze aan het project mogen deelnemen, inzamelaars die de giften zien stijgen, chefs en vrijwilligers die de goede producten omvormen tot uitstekende maaltijden en tenslotte, de behoeftige Brusselaars die dit dagelijks naar waarde schatten. »

Buiten het OCMW van de Stad Brussel die de dienst leidt in nauw verband met de vzw Mabru, betuigen verschillende partners hun steun aan DREAM : de handelaars van de Vroegmarkt, het BIM, Suez-Environnement-Sita, de Schenkingenbeurs, de Stad Brussel en de ontvangende verenigingen.