02 215 51 69mabru@mabru.be
Slide background

Nieuws
van Mabru

Bezoek van de minister Didier Gosuin

Op dinsdag 21 oktober ll. verwelkomden de voorzitter en de directeurs van de vzw Mabru Mijnheer Didier Gosuin, minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Tewerkstelling, Economie en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp, die vergezeld was van één van zijn raadsmannen in economie.

Deze ontmoeting heeft hen toegelaten om de Vroegmarkt te ontdekken en om dit  instrument te leren kennen dat belangrijk is voor het Brussels gewest inzake tewerkstelling (400 tot 500 personen op de site) alsook inzake bevoorrading zowel voor het Brussels Gewest als voor het ganse land.

Leave a Reply