02 215 51 69mabru@mabru.be

Actualités
de Mabru

Activiteitenverslag 2008-2012

Activiteitenverslag 2008 – 2012

Het activiteitenverslag maakt de balans op van de activiteiten die door de Vroegmarkt van Brussel tijdens de afgelopen vijf jaar zijn gestart.

Vijf jaar studie. Vijf jaar actie. Vijf jaar projecten en werken. Een mooi resultaat! En wat een vooruitzichten…

Vandaag is de modernisering van de markt aan de gang: het meerjarenplan van opfrissing van de installaties gaat voort (€472.000 werd reeds geïnvesteerd en €432.000 is vrijgemaakt enkel en alleen voor het jaar 2013); loods C zal binnenkort worden ingehuldigd (€6.600.000 geïnvesteerd waarvan €1.232.090 tussenkomst door regionale subsidies); ondersteuning aan Mabru via, voor de eerste keer, het openbare financieringsprogramma Beliris.

De Vroegmarkt beschikt voortaan over een koers en haar modernisering gaat onverminderd voort. We moeten voortdurend zorgen voor het stimuleren van dit fantastische economische instrument, dat zorgt voor tewerkstelling, vooral voor laaggeschoolden, en dat ook een opmerkelijk voorbeeld is van geslaagde interculturaliteit.

Het meest kostbare goed van de markt zal altijd haar buitengewoon menselijk kapitaal blijven!

Hierbij moeten wij de teams van Mabru en hun directeur Marcel Verbelen bedanken, alsook de verantwoordelijken van de bedrijven die op de site geïnstalleerd zijn en hun medewerkers en alle mensen die werkzaam zijn daar waar ze de ontwikkeling van dit goudklompje van de Brusselse economie verder proberen te ondersteunen!

Lees het activiteitenverslag van de Vroegmarkt van Brussel

Eric PONCIN
Voorzitter van de vzw Mabru (2008 – 2013)